εισιτήριό

Συμβιβάσου εισιτήριό

Συμβιβάσου εισιτήριό

Αυτό είναι το εισιτήριό σας για καλύτερα ρολά δείπνου. Εννέα στις 10 φορές, δεν θυμάμαι τι άλλο σερβίρεται για δείπνο, αλλά θυμάμαι τα ψωμάκια —ειδικά αν είναι τα ζεστά, απίστευτα μαλακά και κομμένα. Παρόλο που είναι η αρχή, τα υπέροχα ρολά δείπνου έχουν αστρική δύναμη. Γι’ αυτό, κάθε εποχή συγκέντρωσης για δείπνο με κράτηση για την Ημέρα…